Novinky

25.04.2019 13:22

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazykaPoskytujem predkladateľskéslužby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týchto jazykov.Ročne vykonám viac ako 1400 strán prekladov z a do anglického a nemeckéhojazyka z rôznych oblastí. Technické manuály, obchodné...

Celý článok

—————

13.03.2019 16:50

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka včas a kvalitne

Predkladateľské služby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Ročne pomôžeme niekoľkým desiatkamzákazníkov a dodávame včas a kvalitne viac ako 1600 strán prekladov z a doanglického a nemeckého jazyka z rôznych oblastí....

Celý článok

—————

04.03.2019 15:46

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka kvalitne a spoľahlivo

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka kvalitne a spoľahlivoPredkladateľské služby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Ročne pomôžeme niekoľkým desiatkamzákazníkov a dodávame včas a kvalitne viac ako...

Celý článok

—————

19.02.2019 09:46

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka včas a kvalitne

Preklady z a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka včas a kvalitne Predkladateľské služby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Technické manuály, obchodné dokumenty,osobné a personálne dokumenty, či iné...

Celý článok

—————

21.08.2018 15:44

Ochrana osobných údajov - informačná povinnosť

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - INFORMAČNÁ POVINNOSŤ ­­­­­­­­­podľačlánkov 13 a 14  nariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa rušísmernica...

Celý článok

—————

22.02.2018 15:05

Preklady anglického a nemeckého jazyka kvalitne a za rozumnú cenu

Prekladyz a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka kvalitne a za rozumnú cenuPredkladateľskéslužby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Ročne pomôžeme niekoľkým desiatkamzákazníkov a dodávame včas a kvalitne viac ako...

Celý článok

—————

21.02.2018 09:43

Preklady anglického a nemeckého jazyka v požadovanej kvalite a čase

Kvalitné preklady z a do anglického a nemeckého jazyka pre kohokoľvek akdekoľvek bez súdnej pečiatkyDodávame anglické a nemecké preklady, ktoré tvoria hlavnú zložku našej profesionálnejpracovnej ponuky a každoročne v rámci našich prekladateľských služieb preložímeviac ako...

Celý článok

—————

16.01.2018 21:12

Preklady z/do anglického a nemeckého jazyka

Prekladyz a do anglického, nemeckého a slovenského jazyka profesionálnePredkladateľskéslužby bez súdnej pečiatky z anglického a nemeckého jazyka a do týcho jazykovsú našim jediným profesionálnym zameraním. Ročne pomôžeme niekoľkým desiatkamzákazníkov a dodávame včas a kvalitne viac ako 1400 strán...

Celý článok

—————

23.12.2017 16:58

Preklady anglického a nemeckého jazyka Preklady ENDESK - poďakovanie partnerom a PF 2018

Rok 2018 plný hojnosti, pohody, zdravia a Veselé Vianocebohaté na darčeky prajem všetkým mojim partnerom.Hojnosť a pohoda?: "Väčšinouuž nie sú až taký problém". Zdravie?: "Zdása, že jediný recept na to, ako byť zdraví, je jesť, čo nemáme radi, piť, čo námnechutí a robiť, čo sa nám...

Celý článok

—————

29.09.2017 11:04

Prekladateľské služby z a do anglického a nemeckého jazyka za každého počasia

Anglické a nemecké preklady tvoria hlavnú zložku našej profesionálnejpracovnej ponuky a každoročne v rámci našich prekladateľských služieb preložímeviac ako 1600 strán nielen technického, ekonomického a obchodnéhozamerania, ale aj preklady v oblasti medicíny,...

Celý článok

—————


Kontakt

Ing. Marek Baluška, PhD. PREKLADY ENDESK

Brezová 423/7, 927 01 Šaľa, Slovak Republic

+421 / (0)903 / 71 34 94